⭐🚚 Aktuální doba doručení je 1-3 pracovní dny 🚚⭐

Cookies

Jsme společnost Carezza s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Brno - Veveří,  602 00, jsme zapsaní u Krajského soudu Brně, IČO 037 64 117, sp. zn. C 86642.  

Naše kontaktní údaje jsou:

E-mail: obchod@cokolandia.cz

Tel.č.: + 420 776 447 003


Provozujeme web na www.cokolandia.cz. Na něm pracujeme s cookies. Více se o tom můžete dočíst v tomto dokumentu.

 

Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého naše webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují nám vás rozeznat a podle toho přizpůsobit naše webové stránky, provést analýzu vašeho chování, zobrazit vám určitý obsah aj. Více k jednotlivým cookies píšeme dole.

Jaké typy cookies používáme?

Technické, funkční – ty jsou nutné k tomu, abychom vám zobrazili webové stránky a fungovaly vám tak, jak mají nebo abychom věděli, že jste nám (ne)udělili souhlas se zpracováním cookies apod.

Bezpečnostní – cookies, které mají za úkol předcházet podvodům a případně odstraňovat bezpečnostní chyby

Analytické – tyto nám pomáhají analyzovat, jak fungují webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho web případně přizpůsobovat a měnit

Preferenční – tyto cookies mají sloužit k tomu, aby se vám obsah zobrazoval v nastavení, které preferujete – například v určitém jazyce nebo vám jinak ulehčily prohlížení/nákup

Marketingové – díky těmto cookies můžeme my nebo třetí strany po vaší návštěvě přizpůsobit nabídku našich služeb. Tato nabídka se vám potom může zobrazovat i mimo naše webové stránky

Konkrétní cookies a bližší informace přímo o nich najdete v tabulce v závěru tohoto dokumentu.

 

Na základě čeho cookies zpracováváme?

technickými, bezpečnostními a funkčními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli bezpečně a správně poskytnout.

Analytické, preferenční a marketingové cookies můžeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu. 

Toto zpracování nám znemožníte tím, že nám souhlas nedáte, dále pak nastavením prohlížeče, pomocí nastavení cookies lišty nebo prohlížením v anonymním režimu.

 

Jak jde zabránit využívání cookies?

V první řadě bychom chtěli uvést, že cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v podobě, která nám neumožňuje identifikaci jednotlivce.
Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování.

Nejjednodušší cesta, jak v práci s cookies zabránit, je přes nastavení vašeho prohlížeče. Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete tady:

 

Dovolíme si doplnit, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť. 

 

Kdo pro nás cookies zpracovává?

  • poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko., v souladu se svými, podmínkami mrkněte sem.
  • poskytovatel služby Facebook, provozovaný společností Facebook Ltd., sídlem 4 Grand canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland v souladu se svými podmínkami – mrkněte sem.
  • poskytovatel služby Sklik – společnost Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov, v souladu se svými podmínkami – ty najdete tady.
  • poskytovatel služby TikTok - společnost TikTok Technology Limited, sídlem 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland v souladu se svými podmínkami - podívejte se sem.

 

Dále bychom chtěli zmínit:

Pokud jste nám udělili souhlas, může s vašimi cookies pracovat i tzv. třetí strana. V takovém případě ji uvádíme v tabulce dole.

Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie. Pokud dochází ke zpracování mimo EU, potom na základě příslušných právních předpisů (výjimky schválené Evropskou unií, případně po splnění dalších požadavků na bezpečnost práce s daty).

Nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Při zpracování osobních údajů máte podle nařízení GDPR (nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) právo se na mě obrátit a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; v určitých případech můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz nebo uplatnit právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.

  Název

  Typ

  Kdo ji využívá

  Expirace

  Co dělá (účel)

  XY

  Technická

  My

  1 hodina

  Sleduje, na kterou stránku chcete jít (na kterou
  jste kliknuli)

  _ga

  Analytická

  Google

  2 roky

  Registruje jedinečné ID, které se používá ke
  generování statistických údajů o tom, jak
  používáte webovou stránku.

  _ga_#

  Analytická

  Google

  2 roky

  Používá Google Analytics ke shromažďování
  údajů o tom, kolikrát jste navštívili web, a také
  o datech první a poslední návštěvy.

  _gat

  Analytická

  Google 

  1 den

  Používá Google Analytics ke snížení počtu
  požadavků

  _gid

  Analytická

  Google

  1 den

  Registruje jedinečné ID, které se používá ke
  generování statistických údajů o tom, jak 
  používáte webovou stránku.

  collect

  Analytická

  Google 

  Do zavření
  prohlížeče

  Používá se k odesílání dat do Google Analytics o
  zařízení a chování návštěvníka. Sleduje
  návštěvníka napříč zařízeními a marketingovými
  kanály

  _fbp

  Marketingová

  Facebook -
  zobrazování reklam

  3 měsíce

  Používá Facebook k poskytování řady
  reklamních produktů, jako jsou nabídky
  v reálném čase od inzerentů třetích stran.

  IDE

  Marketingová

  Google -
  zobrazování reklam

  1 rok

  Používá Google DoubleClick k registraci
  a hlášení akcí uživatele webu po zobrazení nebo
  kliknutí 
jedna z reklam inzerenta za účelem
  měření účinnosti reklamy a zobrazování cílených
  reklam uživateli.

  pagead/1p-
  user-list/#

  Marketingová

  Google -
  zobrazování reklam

  Do zavření
  prohlížeče

  Sleduje, zda uživatel projevil zájem o konkrétní
  produkty nebo události na více webech, a
  zjišťuje, jak se uživatel pohybuje mezi weby. To
  se používá pro měření reklamního úsilí a
  usnadňuje placení poplatků za doporučení mezi
  webovými stránkami.

  retargeting

  Marketingová

  Seznam -
  zobrazování reklam

  Do zavření
  prohlížeče

  Registruje chování a navigaci uživatelů na webu
  a jakoukoli interakci s aktivními kampaněmi.
  Tento 
slouží k optimalizaci reklamy a
  efektivnímu retargetingu.

  tr

  Marketingová

  Facebook -
  zobrazování reklam

  Do zavření
  prohlížeče

  Používá Facebook k poskytování řady
  reklamních produktů, jako jsou nabídky v
  reálném čase od inzerentů třetích stran.

  tt_appInfo

  Marketingová

  TikTok - ​​
  zobrazování reklam

  Do zavření
  prohlížeče

  Používá se službou sociálních sítí TikTok ke
  sledování používání vestavěných služeb.

  tt_sessionId

  Marketingová

  TikTok -
  zobrazování reklam

  Do zavření
  prohlížeče

  Používá se službou sociálních sítí TikTok ke
  sledování používání vestavěných služeb.